تبلیغات
شمیم نماز - استفتائات از محضر آیت الله فاضل لنکرانی(ره)
نمازپلی به سوی بهشت

استفتائات از محضر آیت الله فاضل لنکرانی(ره)

شنبه 12 آذر 1390 09:53 ق.ظ

نویسنده : هادی بیابانی
ارسال شده در: استفتائات از مراجع درباره نماز ،

سئوال :آیا در شبهاى مهتابى لازم است بعد از اذان صبح مقدارى خواندن نماز صبح را تأخیر انداخت تا روشنى صبح بر نور ماه غلبه محسوس پیدا كند؟
جواب: به نظر اینجانب وقت نماز صبح موقعى است كه فجر صادق طلوع كند چه دیده شود و چه دیده نشود و در این جهت فرقى بین شبهاى مهتابى و غیر مهتابى نیست. البته باید یقین به طلوع فجر حاصل شود و با شك نباید وارد نماز شود.


سئوال :وقت نماز ظهر و عصر تا غروب است یا تا اذان مغرب؟
جواب: تا اذان مغرب است.


سئوال :آیا مى توان در مورد وقت نماز و روزه به اذانى كه از صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران پخش مى شود اكتفا و عمل كرد؟
جواب: كسانى كه در محل پخش یا قریب الأفق باشند مى توانند طبق اذان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران عمل كنند.


سئوال :آیا حضرتعالى ساعات شرعى مستخرج مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران را اجازه تبعیت مى فرمایید؟
جواب: براى كسانى كه اطمینان پیدا مى كنند، مانعى ندارد.


سئوال :در كشور سوئد در بعضى از مناطق به مدت 52 روز خورشید در آسمان غروب نمى كند. و در بعضى از مناطق دیگر طول روز 23 ساعت است. و در بعضى از مناطق دیگر طول روز 17 ساعت است. تكلیف نماز و روزه برادران مسلمان در این مناطق چیست؟
جواب: در فرض اوّل ملاك را براى نماز و روزه بلاد و شهرهاى متعارفه كه شب و روز آنها تقریباً مساوى است (مثل مكه و مدینه) قرار دهند، یعنى نماز ظهر و عصر را بخوانند، شش ساعت بعد نماز مغرب و عشاء را بخوانند و یازده ساعت بعد نماز صبح را بخوانند و روزه را هم به همین ملاك بگیرند و در همین فرض مى توانند ملاك را وطن و شهر خود قرار دهند، مثلا اگر از تهران رفته اند با اذان ظهر تهران، نماز ظهر و عصر را بخوانند و با اذان مغرب و عشاء، نماز مغرب و عشاء را و با اذان صبح، نماز صبح را بخوانند و روزه را نیز به همین ملاك بگیرند و در عین حال اگر سفر به آن منطقه لزومى ندارد به مناطقى سفر كنند كه بتوانند عبادات خود را در اوقات شرعیه انجام دهند. در فرض دوم و سوّم نماز صبح را قبل از طلوع خورشید بخوانند و نماز ظهر و عصر را در نیمه دوم روز (بعد از زوال) بخوانند و نماز مغرب و عشاء را بعد از غروب (مغرب) بخوانند و روزه را از قبل از اذان صبح تا مغرب بگیرند هرچند مقدارى طولانى است و در فرض دوّم كه روز 23 ساعت است، اگر سفر لزومى ندارد و ممكن است به منطقه اى سفر كنند كه شب طولانى تر باشد تا بتوانند با فاصله بیشتر بین نمازها، نماز بخوانند و روزه بگیرند.


سئوال :شخصى خمس نمى دهد و سال خمسىبراى خود معین نكرده، آیا با لباسى
كه مى خرد نمازش صحیح است؟
جواب: اگر با پولى كه خمس به آن تعلق گرفته و خمس آن را نداده لباس بخردنماز در آن باطل است و حكم لباس غصبى را دارد.


سئوال : آیا زن براى اقامه نماز باید چادر سر كند؟ یا با روسرى و لباس معمولى كه جاى چادر را مى گیرد نماز صحیح است؟
جواب: براى نماز خواندن،زن باید بدنش را ـ همانگونه كه در توضیح المسائل بیان شده ـ بپوشاند و شرط نیست ساتر خصوص چادر باشد، اگرچه چادر بهتر است، بلكه سزاوار است خانمها چه در نماز و چهدر غیر نماز از چادر استفاده كنند خصوصاً كه چادر در كشور اسلامى ایران از مظاهر وشعائر اسلام مى باشد «و من یعظّم شعائر الله فانها من تقوى القلوب».


سئوال :كسى لباسش را كه نجس بود شست و یقین به پاك شدن آن پیدا كرد و نماز خواند بعد فهمید كه پاك نشده، آیانمازش صحیح است؟
جواب: بنابر احتیاط واجب نماز را اعاده كند و اگروقت گذشته قضا كند.


سئوال :اگر زن با بلوز وشلوار و جوراب و روسرى (بدون چادر یا روپوش) نماز بخواند، آیا نمازش صحیح است؟
جواب: بهتر آن است كه از چادر استفاده كند.


سئوال :شخصى آمپول زده و كمى خون آمدهكه آن را با پنبه برطرف و خشك كرده ولى موقع نماز فراموش كرده آنجا را تطهیر كند،آیا نمازش صحیح است؟
جواب: اگر خون را با پنبه یا پارچه خشك برطرفكرده است چنانچه محل نجاست خون بیشتر از درهم نباشد مانعى ندارد و نماز صحیح استولى اگر خون را با پنبه الكلى یا دستمال مرطوبى برطرف كرده است چنانچه در اثناء یابعد از نماز یادش بیاید باید پس از تطهیر نماز را اعاده كند.


سئوال :كسى كه به علتى نتواند بعد از بول خود را بشوید، اگر باپارچه اى تمیز كند، آیا مى تواند نماز بخواند؟
جواب: با فرض آنكه آب براى او ضرر داشته باشد مى تواند با خشك كردن محل بول نماز بخواند، ولى محلّ نجس است و تطهیر آن منحصربه آب است.


سئوال :دندانهاى مصنوعى به واسطه خونِ دهان یا به سبب دیگر نجس شده آیا تطهیر آن براى نماز لازم است یا نه؟
جواب: اگر ظاهر دهان پاك باشد نماز صحیح است.


سئوال :دندانم را پر كرده ام و دهانم نجس شده، آیا باید براىنماز دهانم را آب بكشم؟
جواب: اگر ظاهر دهان پاك است نماز صحیح است.


سئوال :شخصى بخاطر بیمارى هرشب محتلم مى گردد و قادر نیست هر روز غسل كند و لباس خود را تطهیر كند آیا مى تواند با تیممو لباس نجس نماز بخواند؟
جواب: با عدم تمكّن از غسل، وظیفه اوتیمم است هرچند مدت عذر طولانى باشد. ولى باید لباس را براى نماز عوض كند و با لباس پاك نماز بخواند و اگر غیر از لباس نجس، ساتر دیگرى نداشته باشد باید به دستورى كهدر توضیح المسائل ـ مسأله 802 ـ در مورد نماز برهنگان گفته شده عمل كند. بلى اگر بهخاطر سرما یا عذر دیگر نمى تواند برهنه نماز بخواند نماز خواندن او در همان لباسنجس صحیح است.


سئوال:لباسها و كفشهایى ازخارج مى آورند كه قسمتهایى از آنها چرم است ولى نمى دانیم چرم مصنوعى است یا چرمطبیعى و آیا از حیوان حرام گوشت است یا حلال گوشت، پوشیدن و نماز خواندن در آنها چهحكمى دارد؟
جواب: در فرض س كه محتمل است چرم مصنوعى باشد محكومبه طهارت است و نماز در آنها اشكال ندارد.


سئوال:در صورتى كه ملافه، لباس و یا وسایل پزشكى كه همراه بیمار است، نجس و یااحتمال نجاست داده شود و تعویض آن براى بیمار غیر ممكن و یا مشكل باشد، نماز خواندن در آنها چه حكمى دارد؟
جواب: در فرض س نماز خواندن با آنها، اشكالى ندارد و صحیح است.


سئوال:بیمارى كه مبتلا به خونریزى درزیر پوست مى باشد، گاهى به علل گوناگون، خون از روى پوست جریان پیدا مى كند، تكلیفنماز و طهارات ثلاث در حال خونریزى چیست؟
جواب: خونریزى مزبورمانع از صحّت نماز نیست و طهارات را در حالى انجام دهد كه خونریزى نباشد و در صورتوقوع تكرار كند.


سئوال :نماز خواندن باكراوات چه حكمى دارد؟
جواب: كراوات مربوط به مسیحى ها و شعار آنهااست لذا بهتر است مسلمانان از آن اجتناب كنند. گرچه با شیوع آن در بین مسلمانان ازآن جنبه خارج شده است و لذا نماز خواندن با آن فعلا اشكالى ندارد.


سئوال:دندان طلا براى زینت حلال استیا حرام؟
جواب: زینت كردن مرد به طلا مطلقاً حرام و نماز با آنباطل است.


سئوال:آیا استفاده از روكش طلابراى دندانها در مورد مردان اشكال دارد یا نه؟ و نماز چنین اشخاصى چه حكمى دارد؟
جواب: اگر براى اصلاح دندان باشد ـ نه براى زینت ـ مانعى ندارد.


سئوال :آیا استفاده از حلقه پلاتینبر مرد حرام است؟ و آیا نماز با آن صحیح است؟
جواب: اگر پلاتین فلز دیگرى غیر از طلا محسوب مى شود یا طلا بودن آن مشكوك است استعمال آن مانعىندارد و نماز با آن صحیح است ولى چنانچه از جنس طلا باشد استعمال آن براى مرد حرامو مبطل نماز است.


سئوال :آیا نمازخواندن باچادرهاى بدن نما صحیح است؟
جواب: اگر چادر نازك و بدن نما باشدنماز با آن باطل است. مگر اینكه زیر چادر لباسهاى دیگرى پوشیده باشد كه ستر صلاتى موجود و حاصل باشد.


سئوال :بطورىكه مشهود است بسیارى از خانواده ها براساس یك سنّت غلط به دامادهاى خود انگشترِ طلایا ساعت طلا یا گردنبند طلا یا صلیب هدیه مى دهند و آنها نیز از آن استفادهمى كنند، بفرمایید ساختن این چیزها و هدیه دادن آنها چه صورت دارد؟
جواب: استفاده مردان از انگشتر طلا و دیگر زیور آلات طلا حرام و نماز با آنباطل است و ساختن آنها چنانچه استفاده از آنها مشترك بین زن و مرد نباشد و همین طورخرید و فروش و هدیه دادن آنها حرام مى باشد.


سئوال :اگر مادر، بچه خودرا كه بدن او نجس است در حال نماز در آغوش بگیرد آیا نمازش اشكال پیدامى كند؟
جواب: اگر همراه بچه عین نجاست نباشد و یا همراه او لباس متنجسى كه به تنهایى بتوان با آن ستر عورت كرد نباشد مانعى ندارد.
سئوال 260:آیا نجس بودن دست یا پاىمصنوعى خللى به نماز وارد مى كند؟
جواب: مانعى ندارد.


سئوال :پدر اینجانب خمس نمى دهد، آیا مى توانم در خانه و روى فرشاو نماز بخوانم؟
جواب: اگر علم به تعلق خمس به زمین خانه یا فرشندارید، نماز خواندن اشكالى ندارد.


سئوال :شخصى است كه تابحال خمس نداده و حاضر به پرداخت خمس هم نیست، آیا جایز استبه خانه او وارد شویم و روى فرش منزلش نماز بخوانیم یا وضو و غسل در خانه اش انجامدهیم؟
جواب: وارد شدن بر او براى صله رحم و ارشاد و امر به معروفبى اشكال است و اگر یقین به بودن خمس در منزل و فرش و زندگى او نباشد نماز در آنمانع ندارد و آب هم اگرمباح باشد وضو و غسل با آن صحیح است.

 
سئوال :زنى كه از وظایف لازم زناشویى سرپیچى مى كند و ناشزه شده به طورى كه طبقدستور شرع حق نفقه و لباس و مسكن ندارد در صورتى كه در خانه شوهر یا با لباسى كهشوهر در اختیار او گذاشته است نماز بخواند آیا نمازش صحیح است؟
جواب: در فرض س اگر شوهر راضى نباشد نمازش باطلاست.

 
سئوال : منزل موروثى متعلق به چند وارثاست، آیا نمازخواندن بعضى از ورثه در آن خانه بدون رضایت سایر ورثه صحیحاست
جواب: به طور كلى در خانه و ملكى كه مشترك است اگر بعضى ازشریكها بخواهند نماز بخوانند یا تصرف دیگرى بكنند بدون اجازه سایر شركا جایز نیست ونماز در آن باطل است.


سئوال : برادرانم سهمالارث من و دیگر خواهرانم را نداده و تمام خانه را تصرف كرده در آن نشسته اند باآنكه ما راضى نیستیم، نمازخواندن آنها در خانه صحیح است یا نه؟
جواب: تصرف و نماز خواندن در مال مشترك بدون رضایت شریكهاى دیگر جایز نیستو نماز در آن باطل است .


سئوال :آیا نمازخواندن در قبرستان جایز است؟
جواب: مانعى ندارد اگرچه كراهتدارد.


سئوال : آیا نماز خواندن درنمازخانه هاى اماكن عمومى و یا دولتى جایز است؟
جواب: جایزاست.


سئوال :آیا خواندن، روى تخت بیمارستانصحیح مى باشد یا نه؟
جواب: در صورتى كه تخت بى حركت و محل سجدهثابت و آرام باشد نماز خواندن روى آن اشكالى ندارد.


سئوال :مدتى در زمینهایى كه توسط طاغوت از مالكین اصلى بهكشاورزان داده شده بود بدون توجه در آنها نماز خوانده ام حال متوجه شده ام، نمازهاىگذشته ام چه صورتى دارد؟
جواب: اگر به كلّى غافلاز حكم مسأله بوده اید نمازهاى گذشته صحیح است و قضا ندارد، ولى فعلا كه ملتفت شده اید باید مراعات كنید و احراز اباحه مكان نماز را بكنید. بلى چون در زمان حضرتامام خمینى (رحمه الله) به عنوان حكم ثانوى مالكیت زمینهاى فوق نسبت به كشاورزانپذیرفته شده است نمازهایى كه بعد از آن خوانده شده صحیح است.


سئوال : نماز خواندن بر سجّاده یا قالیچه هایى كه بر آنها آیاتقرآن نوشته شده است چه صورتى دارد، در حالى كه در موقع نشستن و به سجده رفتن آیاتقرآن زیر پا قرار مى گیرند؟
جواب: اگر شخص متوجه است و از روىبى اعتنایى آن را زیر پا قرار مى دهد، هتك حرمت قرآن است و جایز نیست. علاوه براین، نماز هم اشكال دارد .


سئوال : :آیا نمازخواندن در محلّى كه صداى موسیقى بلند است صحیح است؟
جواب: نمازخواندن در محلى كه آلات لهو و لعب مانند تار و غیره استعمال مى كنند و نمازگزارمى شنود محل اشكال است و اگر بعد از شروع در نماز صداى موسیقى مهیج كه مناسب مجالسلهو و لعب است بگوش برسد و گوش ندهد نماز صحیح است. ولى اگر قبل از شروع به نماز ازمحل دیگر صدا به گوش برسد در صورت امكان نماز را جاى دیگر بخواند.


سئوال : اینجانب وارد منزل دوستم شدم و براى نماز از قبله سؤال كردم و او جهتى رامعین كرد و من توجه نداشتم كه باید یقین به قبله داشته باشم و نماز را خواندم،اكنون نماز چه صورتى دارد و بعدها اگر چنین پیشامدى كرد چه وظیفه اى دارم؟
جواب: اگر از گفته صاحب منزل اطمینان پیدا كرده اید نمازتان صحیح است، مگر اینكه علم به خلاف پیدا كنید وبطور كلى در صورت قدرت، واجب است علم به قبله تحصیل كنید و با عدم قدرت و تنگى وقت نماز، به ظنّ قوى اكتفا كنید و اگر از گفته صاحب خانه گمان به قبله پیدا كنید ولى بتوانید از راه دیگر مثل قبله نما و غیره گمان قوى ترى پیدا كنید، نباید به حرفصاحب خانه اكتفا كنید.


سئوال :نماز خواندن روى تختى كه جهت قبله آن مخالف بوده و امكان تغییر آن مشكل است، چه حكمى دارد؟
جواب: در فرض س هرمقدار كه ممكن است به سمت قبله نمازبخوانند، ولى اگر نماز را به سمتى بخواند كه نگویند رو به قبله نماز خوانده بایدبعداً نماز را رو به قبله اعاده یا قضا كند.


سئوال:اگر بیمار به جهت خوف ضرر نماز را در جهت خلاف قبله بخواند و بعد از اتمام نماز متوجه شود خوف او بى مورد بوده است، تكلیف او چیست؟
جواب:باید اعاده كند.


سئوال : چنانچه براى بیمار،خواندن نماز به سوى قبله امكان نداشته باشد، آیا جهات دیگر، برایش یكسان است؟
جواب: در فرض سؤال به هرجهتى كه به قبله نزدیكتر است نمازبخواند. در هرحال، نمازهایى را كه به سوى قبله نخوانده است باید اعاده و قضاكند.


سئوال:در اثر بیمارى سر شخصى بطوركامل معكوس شده و صورتش به پشت برگشته است وظیفه او در نماز چیست؟
جواب: باید صورتش به طرف قبله باشد و ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد به گونه اى كه صورتش را از قبله برنگردد


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -