تبلیغات
شمیم نماز - ارزش و اهمیت نماز
نمازپلی به سوی بهشت

ارزش و اهمیت نماز

پنجشنبه 8 دی 1390 03:48 ب.ظ

نویسنده : هادی بیابانی
ارسال شده در: متفرقه از نماز ،

مرحوم صاحب جواهر با استفاده از مضامین آیات و اخبار درباره اهمیت نماز فرموده است: که نماز آن چیزى است كه از كارهاى زشت و ناروا جلوگیرى می‌‌كند و به واسطه آن آتش دوزخ خاموش می‌‌شود و موجب تقرب هر پرهیزكار و وسیله ترقى هر مؤمن پاكى است و گناهان را می‌‌شوید همچون نهر جارى كه چركى بدن را می‌‌شوید و تكرار آن در هر روز پنج مرتبه مانند تكرار شستن بدن در آن نهر است و خداوند حضرت عیسی علیه السلام را مادامی‌‌‌ كه زنده است به نماز سفارش فرمود و همچنین غیرمسیح از انبیاء دیگر را، بلكه نماز اصل اسلام و بهترین عمل و بهترین چیزى است كه از جانب شرع وضع شده و نماز میزان و معیار و وسیله سنجیدن سایر اعمال مردم است، پس كسى كه نماز را كامل بجا آورده باشد اجر همه اعمال او مستوفى و كامل باشد و همه آن‌‌ها از وى پذیرفته شود. پس به این جهت نماز نسبت به اعمال دیگر بلكه نسبت به دین چون عمود است نسبت به خیمه، و از این جهت نماز اول چیزى است كه از اعمال بنده مورد حساب قرار می‌‌گیرد و در آن نگاه كرده می‌‌شود، پس هرگاه نماز پذیرفته شود در سایر اعمال او نظر شود و از وى پذیرفته گردد و هرگاه نماز رد شود در باقى اعمال او نظر نشود و مردود گردد، بنابراین شگفت نباشد اگر تارك نماز از كفار نامیده شود بلكه چنین است اگر علت ترك نماز استخفاف بدین باشد.

و نماز آن چیزى است كه حضرت امام صادق علیه السلام می‌‌فرماید نمی‌‌‌‏شناسم چیزى را كه بعد از معرفت از نماز مقرب‏تر و محبوب‏تر نزد خدا باشد بلكه حضرت صادق علیه السلام فرموده هر كه این نمازهاى واجب پنجگانه را بپا دارد و بر اوقات آن‌ها محافظت كند روز قیامت خدا را ملاقات كند در حالى كه براى او نزد خدا عهدى باشد كه به واسطه آن داخل بهشت گردد و كسى كه این نمازها را به وقتش انجام ندهد و بر آن‌ها مواظبت ننماید پس آن حق خدا و خاص اوست كه اگر بخواهد بیامرزد او را و اگر بخواهد وى را عذاب نماید، و نماز واجب بهتر از بیست حج است كه هر حجى بهتر از اطاقى است كه پر از طلا باشد و همه آن‌ها را در راه خدا صدقه بدهند بلكه نماز واجب بهتر از هزار حج است كه هر حجى بهتر است از دنیا و آن چه در دنیاست و به درستى كه اطاعت خدا خدمت او در زمین است و هیچ خدمتى با نماز برابرى نمی‌‌كند و از همین جهت ملائكه حضرت زکریا علیه السلام را ندا نمودند و حال آن كه در محراب عبادت نماز می‌‌گزارد.

و هنگامی‌‌‌ كه نمازگزار براى نماز بپا می‌‌شود رحمت حق از آسمان تا زمین بروى فرود می‌‌آید و فرشتگان او را احاطه می‌‌كنند و فرشته ندا می‌‌كند اگر نمازگزار بداند آن چه در نماز است از آن غافل نمی‌‌شود، و غیر این‌ها از اخبارى كه درباره نماز وارد شده مانند خبر شامه و غیر آن با این كه آن چه به حسب اعتبار در نماز می‌‌باشد كافى و بى‏نیاز كننده از آثار است زیرا در آن جمع شده از عبادات آن چیزهایى كه در غیر نماز جمع نشده از عبادت زبان و دل كه به وسیله قرائت و ذكر و تضرع و شكر و دعا انجام می‌‌شود، آن دعایى كه اگر نباشد خداوند به بندگان اعتنا نمی‌‌كند، و نیز ظاهر شدن اثر بندگى نسبت به معبود به واسطه ركوع و سجود و گذاردن شریفترین و عالی‌ترین موضع بدن بر پست‌ترین و پائین‌‏ترین موضع (یعنى خاك) و به تحقیق حضرت امام رضا علیه السلام در جواب مسائل محمد بن سنان نوشت كه علت نماز اینست كه نماز اقرار به ربوبیت خداى عزوجل، و نفى شریك و همتا براى او و ایستادن در مقابل خداوند جبار جل جلاله به حالت ذلت و مسكنت و خضوع، و اعتراف و طلب براى گذشتن از گناهان گذشته و گذاردن صورت بر زمین در هر روز به جهت تعظیم خداوند عزوجل می‌‌باشد و این كه همیشه به یاد خدا بوده و فراموش كار و غافل از ذكر خدا نباشد و ایستادن در مقابل خدا و جلوگیر از معاصى و مانع از انواع فساد است. (در این جا آن چه از كلام صاحب جواهر مقصود بود به پایان رسید و به همین مقدار در این موضع اكتفاء می‌‌شود


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -