تبلیغات
شمیم نماز - نماز در اسلام
نمازپلی به سوی بهشت

نماز در اسلام

سه شنبه 6 دی 1390 10:58 ق.ظ

نویسنده : هادی بیابانی
ارسال شده در: نماز در ادیان ،
در دین اسلام كه كاملترین ادیان الهى است و دینى است جاودانه و جهانى، نماز سرلوحه همه عبادتهاست و آن را ستون دین دانستهاند. این عمل شبانه روز پنج بار بر هر مسلمانى واجب و لازم است و باید به وقتش آن را انجام دهند چون ترك آن بزرگترین گناه و معصیت به حساب مىآید. عقیده مسلمانان بر این است كه نماز انسان را از هرگونه كارهاى زشت و ناپسند دور ساخته و مانع عظیمى در مقابل همه ظلمها و بىعدالتىها و رذایل پَست اخلاقى است. انسانى كه مسلمان است و اهل نماز باشد دروغ نمىگوید، حقوق دیگران را زیر پا نمىگذارد، در امانت دیگران خیانت روا نمىدارد، بدنبال كسب حرام نمىرود، به همنوعان اذیّت و آزار نمىرساند.

مسلمان نمازگزار غیبت دیگران نمىكند، تهمت و افتراء نمىزند، كلمات زشت و قبیح بكار نمىبرد. فحاشى به برادران دینى حتى به همنوعانى كه مسلمان نیستند نمىكند. در محاكم قضایى شهادت دروغ نمىدهد. به بینوایان و محرومان تا آنجا كه توان و قدرت داشته باشد كمك مادى و معنوى مىنماید. در برخورد با دیگران متعادل است. طورى رفتار نمىكند كه موجب تحقیر دیگران گردد كبر و غرور را جزء شخصیت خود ندانسته بلكه مقام كبرایى را از آن پروردگار خویش مىداند. خلاصه اینكه نمازهاى واجب پنجگانه چنان براى یك مسلمان اثر بخش است كه مىتواند همه اوصاف و اخلاق انسانى را در او ایجاد و تمام صفات زشت را از او دور سازد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -