تبلیغات
شمیم نماز - مکان نمازگزار
نمازپلی به سوی بهشت

مکان نمازگزار

شنبه 12 آذر 1390 11:31 ق.ظ

نویسنده : هادی بیابانی
ارسال شده در: احکام نماز ،
مكان نمازگزار
مكان نمازگزار داراى شرایطى است و هر كدام از آنها را كه نداشته باشد، نماز خواندن در آن مكان باطل است ؛این شرایط عبارتند از:
شرط اول : غصبى نباشد
در جایى انسان مى تواند نماز بخواند كه یا مال خودش باشد و یا اگر مال دیگرى است ، بداند صاحبش راضى است ، بنابراین نماز خواندن در مكانهایى كه گفته مى شود باطل است :
1- در جایى كه ملكش از دیگرى است و انسان نمى داند صاحبش راضى است یا نه ، كه تا علم به رضایت او پیدا نكرده است نماز در آنجا باطل است مگر در:
الف ) در زمین بسیار وسیعى كه از ده دور و چراگاه حیوانات است ، اگر چه صاحبانش راضى نباشند، نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشكال ندارد و در زمینهاى زراعتى هم كه نزدیك ده است و دیوار ندارد، اگر چه در مالكان آنها افراد صغیر و دیوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئى اشكال ندارد؛ ولى اگر یكى از صاحبانش ناراضى باشند، تصرف در آن حرام و نماز باطل است .
توضیح المسائل ، مساله 789
ب ) در اماكن عمومى براى وارد شوندگان به آنها، مانند: مسافرخانه ها و هتلها و حمامها و...
توضیح المسائل ، مساله 878

شرط دوم : مكان نمازگزار در حال اختیار بى حركت باشد
شرط سوم : در جایى نماز خوانده شود كه نمازگزار بتواندافعال نماز رادرست به جا آورد
شرط چهارم : مكان نمازگزار پاك باشد
شرط پنجم : مكان نمازگزار پست و بلند نباشد
بعضى از مكانهایى كه نماز خواندن در آنها مكروه است
بعضى از مكانهایى نماز خواندن در آنها مستحب است
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -