تبلیغات
شمیم نماز - وقت شناسی 2
نمازپلی به سوی بهشت

وقت شناسی 2

شنبه 12 آذر 1390 11:28 ق.ظ

نویسنده : هادی بیابانی
ارسال شده در: احکام نماز ،
وقت شناسى  2 احكام وقت نماز
1- اگر نماز قبل از وقت خوانده شود -حتى اگر مقدارى از آن باشدنماز باطل است و باید انسان وقتى كه مى خواهد نماز بخواند به داخل شدن وقت علم داشته باشد، البته مى شود به جاى علم ، به شهادت دو نفر عادل هم اعتماد نمود -البته در صورتى كه شهادت آنها از روى حس و مشاهده باشد؛ یعنى دیده باشند كه سایه شاخص رو به زیاد شدن به طرف مشرق نموده است ،نه اینكه شهادت آنان نقل اذان دیگرى باشد اما شهادت یك نفر عادل كافى نیست ، حتى اگر او مؤ ذن عادلى هم باشد، بنابر احتیاط واجب كافى نیست ؛البته عده اى از فقها مى فرمایند به اذان او مى شود اعتماد كرد،ولى به هر حال به ظن و گمان به دخول وقت نمى شود اعتماد كرد، حتى براى كسانى كه عذر خصوصى دارند؛ مانند كورى و در زندان بودن ، كه بنابر احتیاط واجب باید نماز را تاخیر بیندازند تا علم به دخول وقت پیدا كنند و اما كسانى كه عذر عمومى دارند، مانند ابرى یا غبارآلود بودن هوا، جایز است كه به ظن و گمان اعتماد نمایند.
عروة الوثقى ، احكام الاوقات ،مساله 1 تحریرالوسیله ، ج 1،ص 140 مساله 16
2- به مسائل 744 745 و 746 توضیح المسائل مراجعه شود.
3- مستحب است كه انسان ،نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن خیلى سفارش شده است و هر چه به اول وقت نزدیك تر باشد،بهتر است و اما تاخیر آن ،گاهى از جهتى لازم ، و گاهى بهتر است ،كه به بعضى از موارد هر كدام اشاره مى شود.
بعضى از مواردى كه تاخیر نماز از اول وقت لازم است
بعضى از مواردى كه تاخیر نماز بهتر است
قضاى نمازهاى روزانه كسى كه نماز واجب خود را در وقت نخوانده
مواردى كه باید ما فى الذمه نیت نمود
وقت اداى نافله ظهر
وقت اداى نافله عصر
وقت نافله روز جمعه
وقت اداى نافله مغرب
وقت اداى نافله عشا
وقت اداى نماز شب
وقت اداى نافله صبح
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -