تبلیغات
شمیم نماز - تیمم
نمازپلی به سوی بهشت

تیمم

شنبه 12 آذر 1390 10:24 ق.ظ

نویسنده : هادی بیابانی
ارسال شده در: احکام نماز ،
تیمم دستور تیمم
تیمم -چه بدل از وضو باشد و چه بدل از غسل سه چیز واجب دارد كه به آن اشاره مى كنیم :
واجب اول : زدن دو كف دست با هم بر چیزى كه تیمم بر آن صحیح است ؛ البته حضرت امام گذاشتن دستها را هم بر چیزى كه تیمم بر آن صحیح است كافى مى دانند، ولى زدن دستها را احتیاط مستحب مى دانند،و اما تكاندن دستها را بعد از زدن مستحب است .
واجب دوم : كشیدن تمام دو كف دست بر تمامى پیشانى ، از رستنگاه مو تا بالاى بینى و روى ابروها و دو طرف پیشانى ؛ البته امام خمینى (ره ) كشیدن روى ابروها را احتیاط واجب مى دانند.
واجب سوم : كشیدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست ، از بند دست تا سر انگشتها و بعدا كشیدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ ، از بند دست تا سرانگشتان و براى آنكه یقین كند كه تمام پشت دست را مسح كرده ، باید مقدارى بالاتر از بند را هم مسح نماید. البته لازم به تذكر است كه تیمم چه بدل از غسل و چه بدل از وضو باشد، حضرت امام همین مقدار را كافى مى دانند، ولى مى فرمایند: بهتر است یك بار دیگر دستها را زمین زده ، به پشت دستها بكشد.
عروة الوثقى ، فى كیفیة التیمم و توضیح المسائل ، مساله 701 و689 تحریر الوسیله ،ج 1، ص 011،مساله 3
یادآورى به مسائل 702 و 703 توضیح المسائل مراجعه شود.
دستور تیمم براى افراد معلول كسى كه نمى تواند تیمم كند، باید نایب بگیرد تا او را تیمم دهد و نایب باید اگر امكان دارد اولا با دستهاى خود او، او را تیمم دهد واگر امكان ندارد، دستهاى خودش را به زمین بزند و به صورت و پشت دستهاى او بكشد و اگر نایب ، مزد هم بخواهد -حتى به چند برابر اجرة المثل باید اگر به حالش ضرر ندارد آن را بپردازد و نایب بگیرد و اما كسى كه یك دستش قطع شده یا ذراع دارد یا ندارد (یعنى از بالاتر از ذراع دستش قطع شده ) اگر ذراع داشته باشد، باید یك دست سالمش را با ذراع دست دیگرش به زمین بزند و به صورتش بكشد و بنابر احتیاط مستحب دوباره با كف دست سالمش تمام پیشانى و دو طرف آن را مسح نماید و بعد با دست سالمش پشت ذراع و با ذراعش پشت دست سالم را مسح كند.
و اما اگر یك دستش سالم باشد و دیگرى هم ذراع نداشته باشد، همان كف دست سالم را به زمین بزند و به پیشانى بكشد و بعد پشت دستش را به زمین بكشد و بنابر احتیاط واجب علاوه بر این كار نایب هم بگیرد، به این صورت كه دو دستش را با هم به چیزى كه تیمم بر آن صحیح است بزند و به صورت بكشد و بعد نایب كف دستش را به پشت دست او بكشد.
واما كسى كه هر دو دستش قطع شده است ،این هم دو صورت دارد: یا ذراعهاى او باقى است یا نیست و اگر ذراعها باشد، به وسیله دو ذراع مانند دو كف دست تیمم مى كند -چون دو ذراع حكم دو كف دست را دارند و اگر ذراع ندارد آن وقت پیشانى خود را به زمین كشیده و بنابر احتیاط واجب نایب هم مى گیرد.
تحریر الوسیله ، ج 1، ص 011 مساله 3و 4

سایر موارد
شرایط تیمم
چیزهایى كه تیمم بر آنها صحیح استدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -