تبلیغات
شمیم نماز - احکام وضو
نمازپلی به سوی بهشت

احکام وضو

شنبه 12 آذر 1390 10:21 ق.ظ

نویسنده : هادی بیابانی
ارسال شده در: احکام نماز ،
وضو
تمام وضوها را به یكى از دو صورت مى توان انجام داد:
1 . وضوى ترتیبى ؛ 2 . وضوى ارتماسى .
دستور وضوى ترتیبى در وضوى ترتیبى چهار چیز واجب است :
واجب اول شستن صورت از رستنگاه مو، یعنى از جایى كه موى سر بیرون مى آید تا آخر چانه از طرف طول و عرض آن به مقدارى كه بین انگشت وسط وشست قرار مى گیرد كه اگر مختصرى از این مقدار را نشوید، وضو باطل است و براى آنكه یقین كند این مقدار كاملا شسته شده ، باید كمى اطراف آن را هم بشوید و البته باید توجه داشت كه این مقدار بایستى از بالا به پایین شسته شود.
واجب دوم شستن دست راست و بعد از آن دست چپ ، از آرنج تا سرانگشتها، و براى آنكه یقین كند آرنج را كاملا شسته ، باید كمى بالاتر ازآرنج را هم بشوید؛ البته باید توجه داشت كه این قسمت را هم بایستى از بالا به پایین بشوید.
واجب سوم مسح كردن یك قسمت از چهار قسمت سر -كه همان مقابل پیشانى است با دست راست و هر جاى این قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى است ؛ حضرت امام (ره ) مى فرمایند: بنابر احتیاط واجب جاى مسح شده از عرض یك انگشت كمتر نباشد؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است كه از درازا به اندازه درازى یك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نماید. البته بایدتوجه داشت كه مسح سر لازم نیست بر پوست آن باشد، بلكه بر موى جلو سر هم صحیح است و اما كسانى كه موى سرشان به حدى بلند است كه اگر شانه كنند از حد مسح خارج مى شود باید بیخ موها یا پوست سر را مسح نمایند.
واجب چهارم مسح كردن روى پاها،اول پاى راست با دست راست و بعد پاى چپ با دست چپ ، از سر یكى از انگشتها تا مفصل ،ولى حضرت امام (ره ) تا برآمدگى پاها را هم اجازه مى دهند، این از نظر طول و اما از جهت عرض به هر اندازه باشد، كفایت مى كند،اگر چه به اندازه عرض ‍ انگشت كوچك باشد؛ ولى بهتر است به اندازه سه انگشت بسته و بهتر از آن مسح تمام روى پاست .
عروة الوثقى ، فى افعال الوضوء، مساله 49؛ تحریرالوسیله ج 1، ص 23؛ توضیح المسائل ، مساله 723. 324. 524. 624. 249 تا 253

سایر مسائل
وضو
مسائل مخصوص وضوى ترتیبى
دستور وضوى ارتماسى
شرایط وضو
بعضى از مستحبات وضو
بعضى از مكروهات وضو
وضوى جبیره
چیزهایى كه براى آنها باید وضو گرفت
بعضى از وضوهاى مستحبى
چیزهایى كه وضو را باطل مى كند
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -